giovedì 3 agosto 2017


♥ Madame ♥

Pose:SamPoses 
Sunny Day's
SamPoses

Hair+Jewels:!dM 
Talaitha - GypsyHair **RARE**
Talaitha - HairOrnament  **CRYSTAL
Talaitha - LARA pasties **CRYSTAL WATERS**
!dM

BodySuite: V/. Voluptas
[Anita]-[SNAKESKIN]
VoluptasVirtualis.for Fetish Fair August 4 to 18

Jewels:V/. Voluptas
Virtualis [Karen]
V/. Voluptas

Tattoo:RedFish 
Dark Japan Tattoo
RedFish for Fetish Fair August 4 to 18

Boots::::NOIR::: 
Adele Boots
:::NOIR:::

Nessun commento:

Posta un commento